خرید پوستر دیواری سه بعدی و ساده

در بحث مقررات ملی ساختمان سنگ نما باید جایگاه محکمی در بخش نما داشته باشد تا در مقابل شرایط جوی مثل باد، باران، طوفان حفظ شود و به راحتی از محل نما کنده و به پایین پرتاب نشود. از جایی که در یک آپارتمان انواع و اقسام فرهنگ، فکر مختلف در ارتباط با مسائل مربو ط به ساختمان به خصوص بخش های مشاع ساختمان اختلافاتی به وجود می آید باید فردی مسئولیت پذیر با نام مدیر به کلیه ی اعمال رفتار ساکنین نظارت داشته باشد. اما بخاطر این که مدیر ساختمان عملیات بیمه را انجام نداده پس هر یک از اهالی ساختمان به راحتی می توانند از دست مدیر ساختمان به علت بی توجهی نسبت به بیمه نکردن ساختمان و بروز حوادث ناگوار شکایت نمایند.

همچنین مدیر ساختمان در مقابل اتفاقات ناگوار ساختمانی مسئولیت کیفری ندارد. قانون گذار با تصویب قانون تملک آپارتمان ها حقوق و وظایفی جهت انجام ساکنان آپارتمان نشین و مدیران ساختمان ها گذاشته است. وظیفه و مسئولیت مدیر در مقابل حوادث و اتفاقاتی که ممکن است برای یک آپارتمان رخ دهد سنگین است. با افزایش مسئله ی زندگی های آپارتمان نشینی و افزایش ساخت و سازها ساکنان آپارتمانی برای حل مشکلات و مسایلی که برایشان هر لحظه ممکن است اتفاق بیوفتد نیازمند داشتن مدیری مسئولیت پذیر می باشند که به کلیه ی امورات و مشکلات آنها رسیدگی کامل داشته باشد.

در شهرهای بزرگ به علت ساخت و سازهایی که هر روز انجام می گیرد ممکن است خساراتی به رهگذران، همسایگان مجاور و .. وارد بیآید. یا در اثر ترکیدگی لوله و آب ضرر و زیانی وارد می شود در این جا ساختمان به علت داشتن بیمه پس از احراز بروز حادثه شرکت بیمه مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

بنا به قانون و مقررات مدنی به تصویب رسیده صاحب دیوار یا ساختمانی که باعث بروز خسارت شده مقصر شناخته خواهد شد. بنابراین مالک ساختمان خودش مسئول شناخته خواهد شد. اگر مقررات ملی ساختمان به درستی رعایت نشود و بر اثر آن جرمی انجام شود در نتیجه مقصر آن اگر مالک ساختمان باشد مورد تنبیه انظباطی و از جنبه ی کیفری مورد تعقیب قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید