بهترین و مناسب ترین نمای ساختمان کدام است؟

۲. دو اشتیاق، صمد، ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری سال ۱۳۷۱، انتشارات شرکت پردازش شهری، چاپ اول، ۱۳۷۷. با اشاره به اینکه در بحث شهرسازی نقایص فراوانی وجود دارد، تصریح کرد: تاکنون در شورای عالی شهرسازی کمتر به نماسازی و معماری پرداخته شده و عمدتاً در مقوله شهرسازی، دو بعد طولی و عرضی شهر مورد توجه بوده و به ارتفاع یعنی نماسازی توجه نشده است.

حتی اخیرا مقام وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری آن وزارتخانه، صراحتاً از عدم وجود ضوابط طراحی و اجرایی نما و بالطبع خدشه دار شدن هویت معماری و شهرسازی ابراز نگرانی کرده اند. ۵- هرچند نماسازی های غالب به صورت دوره های مشخص تفکیک شده اند، اما در همه دوره ها از روشهای معمولی و متداول نظیر نماهای آجری، سنگی و اندودهای سیمان استفاده به عمل آمده و می آید، لذا برخی از روش ها از جمله روش های صنعتی نظیر دیوارهای پردهای تقریباً منسوخ شده اند. ۱- ضوابط موجود در خصوص نماسازی ناقص است و الزام اجرایی ندارد، لذا تنوع بسیار زیادی در نماهای ساختمان ها ایجاد شده و به همین دلیل سیمای کالبدی خیابان ها و محله ها فاقد انسجام و وحدت لازم است (وحدتی که می تواند منجر به زیبایی بشود).

هم اکنون ساختمانهای ریز و درشت بسیاری با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری و اداری با نماهای سراسر شیشه ای پوشانده شده اند. سفال و سرامیک هردو از یک خانواده هستند. در صورتی که طراحی نما و انتخاب مصالح نما میبایست با یک طراحی اصولی، کاملا هماهنگ با کل ساختمان و حتی بناهای همجوار صورت گیرد.

2- چگونگی نماسازی ساختمانها در تهران طی دوره معاصر را بازار مصالح و روشهای اجرایی نماسازی رایج، به معماران و کارفرمایان دیکته کرده است و در هر دهه یک روش به صورت غالب درآمده و عمدتاً از آن پیروی شده است. یکی از مزایای نمای آجری این است که در برابر شرایط آب و هوایی مقاومت بالای داشته و همچنین در زمان آتش سوزی نسبت به سایر مصالح دیگر مقاومت و استحکام بالایی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید